Ik ben aangesloten als therapeut bij de beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullend Therapeuten), en val onder CAT vergoedbaar.

Cliënten die een aanvullende alternatieve verzekering hebben komen regelmatig voor een aanvullende vergoeding in aanmerking via de ziektekostenverzekeraar.
Voor informatie over een eventuele vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
U kunt ook terecht op de website van catvergoedbaar.nl

Dit geld via beroepsvereniging CAT vergoedbaar voor enkele zorgverzekeraars bij sportmassage en massagetherapie
en NIET voor de ontspanningsmassages, roodlichttherapie- of auriculo behandelingen.

Ook ben ik aangesloten bij beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).

Cliënten die een aanvullende alternatieve verzekering hebben komen regelmatig voor een aanvullende vergoeding in aanmerking via de ziektekostenverzekeraar.
Voor informatie over een eventuele vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Dit geld via beroepsvereniging VBAG voor enkele zorgverzekeraars bij massagetherapie of klachtgerichte therapeutische behandeling
en NIET voor de ontspanningsmassages of sportmassage, roodlichttherapie- of auriculo behandelingen.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

Ook ben ik ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Tot snel bij 'Massagepraktijk Op Maat'

Maaibalk 11
3755 WS Eemnes

06-13400538